PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CÓ THỜI HẠN SỬ DỤNG KHÔNG?

lich-hoc-linh-hoat (1)Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản (Khoản 4, điều 2 Luật lý lịch tư Pháp năm 2009).
Qua thời gian triển khai dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Nha Trang, Khánh Hòa chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến thời hạn sử dụng phiếu lý lịch tư pháp.
Nay chúng tôi cập nhập một số thông tin liên quan đến thời hạn sử dụng phiếu lý lịch như sau:
Pháp luật có quy định về thời hạn sử dụng phiếu lý lịch tư pháp hay không?
Hiện tại, Luật lý lịch tư pháp và các văn bản chi tiết thi hành Luật lý lịch tư pháp không quy định thời hạn sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp. Trên thực tế, tùy theo từng lĩnh vực quản lý, đặc thù của từng vụ việc khác nhau mà luật chuyên ngành quy định thời hạn sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp khác nhau. Điển hình là:
Tại Điều 5 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi quy định về thời hạn có giá trị sử dụng của giấy tờ, trong đó quy định “Phiếu lý lịch tư pháp … của người nhận con nuôi trong nước … có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Phiếu lý lịch tư pháp … của người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài … có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi. Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài… có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi”.
Ngoài ra, theo quy định tại điểm d khoản 1 các điều 20, 24 và 28 Luật Quốc tịch năm 2008 quy định trong thành phần hồ sơ xin nhập, thôi và trở lại quốc tịch Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp và Phiếu lý lịch tư pháp phải là Phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ. Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài… có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi”.
Như vậy, từ sự phân tích trên của chúng tôi. Một lần nữa khẳng định rằng hiện tại Luật lý lịch tư pháp chưa quy định về thời hạn sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp, do đó chưa có sự thống nhất về thời hạn sử dụng phiếu lý lịch tư pháp. 
Để bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật cũng như bảo đảm tính chính xác, không bỏ lọt thông tin về tình trạng án tích của đương sự, theo chúng tôi Luật Lý lịch tư pháp cần bổ sung quy định về thời hạn sử dụng Phiếu Lý lịch tư pháp cho phù hợp với quy trình tố tụng của Bộ luật Tố tụng hình sự…
Trên đây là một số thông tin quy định về thời hạn của phiếu lý lịch tư pháp. Để được chúng tôi tư vẫn, hỗ trợ, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Nha Trang, Khánh Hòa. Khách hàng vui lòng trao đổi thông tin qua:

Luật sư – Thạc sĩ: Vũ Như Hảo
www.LuatSuNhaTrang.vn
Skype: vu.nhu.hao
Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com
E-mail: LawyerVuNhuHao@Gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/LuatsuNhaTrang 
Cellphone: 0914 086292

Speak Your Mind

*