QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIA HẠN HỘ CHIẾU

HỘ CHIẾUNgày 16/10/2015 Chính phủ đang ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam . Theo đó hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 1 năm (tại Nghị định 65/2012/NĐ-CP là 6 tháng) thì được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm; khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Nghị định cũng đã sửa đổi quy định về giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh của các đối tượng sau: Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 5 năm, không được gia hạn; Trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung hộ chiếu của cha mẹ, có giá trị không quá 5 năm, không được gia hạn.

Speak Your Mind

*